O čem jsou Mistři řemesel

O čem jsou www.mistriremesel.cz? Platforma MISTŘI ŘEMESEL vznikla za podpory Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ve spolupráci s profesními sdruženími – Cechy, odbornými společenstvy, svazy a asociacemi. Poskytuje uživateli nejobsáhlejší a nejkomplexnější katalog řemeslníků – členů profesních sdružení, doplněný o řemeslníky a firmy, které nejsou členy těchto cechů a sdružení. Nabízí tak uživateli maximum relevantních a aktuálních informací a umožňuje vyhledání a oslovení toho správného dodavatele služeb nebo výrobků.

Cílem celého projektu je podpořit kvalitní dodavatele a  budovat důvěru v česká řemesla, služby a  výrobky  ze strany spotřebitelů a zkrátit tak cestu mezi zákazníkem a řemeslníkem či firmou.

Zapojením více než 25 profesních sdružení, která jsou garantem kvality a odbornosti poskytovaných služeb svých členů, získává uživatel jedinečnou informační podporu pro volbu řemeslníků, výrobků a služeb.

Unikátní přidanou hodnotou platformy www.mistriremesel.cz , na rozdíl od jiných katalogů, adresářů a poptávkových systémů, je podpora jednotlivých profesních sdružení při řešení případných sporů nebo reklamací. Uživatelé tak mají jedinečnou možnost odeslat svůj dotaz nebo žádost o pomoc jednoduše přímo z profilu člena každého ze sdružení. Preferujeme tak jednotlivé členy profesních sdružení jako dodavatele, neboť je zde záruka vysoké kvalifikovanosti, odborné způsobilosti a zodpovědnosti členů.

Profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla (technická řemesla, jako jsou například podlaháři, kominíci, malíři, lakýrníci, obkladači, kamnáři, instalatéři nebo čalouníci; potravinářská řemesla  – lahůdkáři, rybáři, zpracovatelé masa, ovocnáři nebo pekaři a cukráři i řemesla v podstatě umělecká – floristé a květináři, skláři a mnoho dalších) průběžně zvyšují kvalifikaci a odbornost svých členů, sledují moderní trendy i technologické novinky a jejich členská základna je tak právem považována za to nejkvalitnější, co český trh nabízí. Mnohé z nich také zajišťují pro své členy složení mistrovských zkoušek a tito řemeslníci jsou pak nejen obraznými, ale skutečnými MISTRY svého řemesla.

Co znamená pečeť GARANTOVÁNO?

Tato pečeť provází všechny řemeslníky a firmy, které jsou členem některého ze zapojených profesních spolků – cechu, asociace, sdružení, svazu nebo společenstva a jsou těmito profesními spolky OVĚŘENI jak z pohledu profesní způsobilosti, tak z pohledu aktuálnosti a správnosti kontaktů.

Profesní spolky jsou garantem profesního vzdělávání členů, udržení a kontinuálního růstu odbornosti s ohledem na moderní technologie, materiály a pracovní postupy. Usilují o kvalitu a čistotu řemesla a zásady slušného a čestného chování jejich členů.

Neříkáme tímto, že jen a pouze člen profesního spolku je schopným odborníkem a profesionálem ve svém řemesle, ale pouze u členů profesních spolků lze tyto kvality určitým způsobem garantovat a zcela automaticky předpokládat. Profesní spolky mají propracované programy certifikací, zvyšování kvalifikace členů a zpracované etické zásady a kodexy, kterými se jejich členská základna řídí.

Pokud zvolíte jako spotřebitelé řemeslníka či firmu označeného touto pečetí, můžete očekávat kvalitní služby a korektní přístup. Nelze tímto garantovat kvalitu odvedené práce nebo výrobku, ale garantujeme, že jste zvolili profesním spolkem ověřeného a kvalitního dodavatele.

Získáváte zároveň prostřednictvím portálu Mistři řemesel zcela unikátní podporu v případě, že jste se dostali při využití služeb členů profesních spolků do situace, která je obtížně řešitelná nebo si žádá podporu odborného garanta.  U každé, takto označené firmy nebo řemeslníka, naleznete tlačítko „Zaslat podnět“, které slouží právě pro takové případy.
Pokud jste se dostali do jinak neřešitelné situace nebo jste se setkali s neprofesionálním chováním některého z členů profesního spolku, můžete po registraci a přihlášení zaslat podnět příslušnému profesnímu spolku s popisem Vaší situace ke konkrétnímu členu.

Upozorňujeme, že všechny podněty prochází kontrolou a bude prověřena jejich relevance a pravdivost. Vyřazeny budou prokazatelně anonymní či fiktivní, urážlivé nebo nesouvisející podněty.

Časté dotazy

 • Proč katalog obsahuje i nečleny profesních spolků?

  1.12.2016 Proč katalog Mistři řemesel obsahuje i nečleny profesních spolků?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Katalog Mistři řemesel si klade za cíl poskytnout uživatelům maximum informací pro jeho rozhodování. V mnoha případech mohou být členové - řemeslníci či firmy příliš daleko od uživatele a tato vzdálenost může mít dopad na cenu zakázky nebo prací s ohledem na dopravu nebo může ovlivnit termín prací. Je tady pouze na uživateli, zda se bude rozhodovat na základě členství v cechu, předchozích zkušeností nebo hodnocení dalších uživatelů.

 • Kdo může publikovat obsah?

  1.12.2016 Kdo může na katalogu Mistři řemesel psát články, často kladené dotazy nebo vytvářet události?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Na katalogu Mistři řemesel mohou psát články, často kladené dotazy či události všechna profesní sdružení v katalogu uvedená a všichni řemeslníci či firmy, které jsou v katalogu uvedené. Profesní sdružení tak mohou informovat uživatele o novinkách, prezentovat své akce, poskytovat odborné rady nebo doporučení. Obdobně řemeslníci nebo firmy mohou v článcích a příspěvcích prezentovat svá díla, poskytovat rady a podpořit vnímání své firmy a podnikání v očích zákazníků. V neposlední řadě je platforma otevřena také pro publikování zkušeností, tipů a návodů pro uživatele – tedy pro sdílení jejich zkušeností.

 • Jak fungují recenze?

  1.12.2016 Jak funguje hodnocení jednotlivých firem a řemeslníků na platformě Mistři řemesel?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Hodnotit, psát recenze a vkládat fotografie – například s ukázkami odvedených prací apod. mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. Hodnocení jsou parametrizována podle různých oborů tak, aby jejich vypovídací hodnota byla pro další uživatele co nejvyšší. Uživatel může jednu firmu ohodnotit pouze jednou, v průběhu času však může své hodnocení u této firmy změnit. Veškerý uživatelský obsah je publikován až po schválení administrátory portálu.

 • Obsah profilů řemeslníků

  1.12.2016 Proč mají jednotliví řemeslníci a firmy různý obsah a rozsah informací na svých profilech?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Každá firma nebo řemeslník mají možnost své zveřejňované informace upravovat a aktualizovat v reálném čase po přihlášení v administračním rozhraní. Úvodní rozsah informací byl vytvořen, u členů profesních sdružení, z informací poskytnutých těmito sdruženími a cechy, případně byl obohacen z databáze společnosti Mediatel. Rozsah informací tedy závisí na každém jednotlivém řemeslníkovi nebo firmě.

 • Obsah katalogu Mistři řemesel

  1.12.2016 Proč platforma Mistři řemesel obsahuje také některé potravinářské obory?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Platforma vznikla na podporu všech řemesel v ČR – řemesly nejsou myšlenao jen ona obecně známá řemesla, jako jsou instalatéři, podlaháři, malíři, kominící, obkladači, truhláři, pokrývači, klempíři a podobně, ale také další obory vnímané jako řemeslné – pekaři, cukráři, rybáři, floristé a květináři, pivovarníci nebo kuchaři. Každé z těchto řemesel má své nezastupitelné místo.

 • Členství v profesním spolku

  1.12.2016 Jak poznám, že je daný řemeslník nebo firma členem profesního spolku?

  Odpověď od MEDIATEL, spol. s r.o. - Digitální agentura: Každý člen je výrazně označen již na výsledkové straně hledání a jeho příslušnost je tak jednoznačně patrná. Zároveň je možné omezit výsledky pouze na členy profesních spolků.

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko  Přidat firmu