O čem jsou Mistři řemesel

O čem jsou www.mistriremesel.cz? Platforma MISTŘI ŘEMESEL vznikla za podpory Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ve spolupráci s profesními sdruženími – Cechy, odbornými společenstvy, svazy a asociacemi. Poskytuje uživateli nejobsáhlejší a nejkomplexnější katalog řemeslníků – členů profesních sdružení, doplněný o řemeslníky a firmy, které nejsou členy těchto cechů a sdružení. Nabízí tak uživateli maximum relevantních a aktuálních informací a umožňuje vyhledání a oslovení toho správného dodavatele služeb nebo výrobků.

Cílem celého projektu je podpořit kvalitní dodavatele a  budovat důvěru v česká řemesla, služby a  výrobky  ze strany spotřebitelů a zkrátit tak cestu mezi zákazníkem a řemeslníkem či firmou.

Zapojením více než 25 profesních sdružení, která jsou garantem kvality a odbornosti poskytovaných služeb svých členů, získává uživatel jedinečnou informační podporu pro volbu řemeslníků, výrobků a služeb.

Unikátní přidanou hodnotou platformy www.mistriremesel.cz , na rozdíl od jiných katalogů, adresářů a poptávkových systémů, je podpora jednotlivých profesních sdružení při řešení případných sporů nebo reklamací. Uživatelé tak mají jedinečnou možnost odeslat svůj dotaz nebo žádost o pomoc jednoduše přímo z profilu člena každého ze sdružení. Preferujeme tak jednotlivé členy profesních sdružení jako dodavatele, neboť je zde záruka vysoké kvalifikovanosti, odborné způsobilosti a zodpovědnosti členů.

Profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla (technická řemesla, jako jsou například podlaháři, kominíci, malíři, lakýrníci, obkladači, kamnáři, instalatéři nebo čalouníci; potravinářská řemesla  – lahůdkáři, rybáři, zpracovatelé masa, ovocnáři nebo pekaři a cukráři i řemesla v podstatě umělecká – floristé a květináři, skláři a mnoho dalších) průběžně zvyšují kvalifikaci a odbornost svých členů, sledují moderní trendy i technologické novinky a jejich členská základna je tak právem považována za to nejkvalitnější, co český trh nabízí. Mnohé z nich také zajišťují pro své členy složení mistrovských zkoušek a tito řemeslníci jsou pak nejen obraznými, ale skutečnými MISTRY svého řemesla.

Co znamená pečeť GARANTOVÁNO?

Tato pečeť provází všechny řemeslníky a firmy, které jsou členem některého ze zapojených profesních spolků – cechu, asociace, sdružení, svazu nebo společenstva a jsou těmito profesními spolky OVĚŘENI jak z pohledu profesní způsobilosti, tak z pohledu aktuálnosti a správnosti kontaktů.

Profesní spolky jsou garantem profesního vzdělávání členů, udržení a kontinuálního růstu odbornosti s ohledem na moderní technologie, materiály a pracovní postupy. Usilují o kvalitu a čistotu řemesla a zásady slušného a čestného chování jejich členů.

Neříkáme tímto, že jen a pouze člen profesního spolku je schopným odborníkem a profesionálem ve svém řemesle, ale pouze u členů profesních spolků lze tyto kvality určitým způsobem garantovat a zcela automaticky předpokládat. Profesní spolky mají propracované programy certifikací, zvyšování kvalifikace členů a zpracované etické zásady a kodexy, kterými se jejich členská základna řídí.

Pokud zvolíte jako spotřebitelé řemeslníka či firmu označeného touto pečetí, můžete očekávat kvalitní služby a korektní přístup. Nelze tímto garantovat kvalitu odvedené práce nebo výrobku, ale garantujeme, že jste zvolili profesním spolkem ověřeného a kvalitního dodavatele.

Získáváte zároveň prostřednictvím portálu Mistři řemesel zcela unikátní podporu v případě, že jste se dostali při využití služeb členů profesních spolků do situace, která je obtížně řešitelná nebo si žádá podporu odborného garanta.  U každé, takto označené firmy nebo řemeslníka, naleznete tlačítko „Zaslat podnět“, které slouží právě pro takové případy.
Pokud jste se dostali do jinak neřešitelné situace nebo jste se setkali s neprofesionálním chováním některého z členů profesního spolku, můžete po registraci a přihlášení zaslat podnět příslušnému profesnímu spolku s popisem Vaší situace ke konkrétnímu členu.

Upozorňujeme, že všechny podněty prochází kontrolou a bude prověřena jejich relevance a pravdivost. Vyřazeny budou prokazatelně anonymní či fiktivní, urážlivé nebo nesouvisející podněty.

Časté dotazy

 • Členství v profesním spolku

  01.12.2016 Jak poznám, že je daný řemeslník nebo firma členem profesního spolku?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Každý člen je výrazně označen již na výsledkové straně hledání a jeho příslušnost je tak jednoznačně patrná. Zároveň je možné omezit výsledky pouze na členy profesních spolků.

 • Kdo může publikovat obsah?

  01.12.2016 Kdo může na katalogu Mistři řemesel psát články, často kladené dotazy nebo vytvářet události?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Na katalogu Mistři řemesel mohou psát články, často kladené dotazy či události všechna profesní sdružení v katalogu uvedená a všichni řemeslníci či firmy, které jsou v katalogu uvedené. Profesní sdružení tak mohou informovat uživatele o novinkách, prezentovat své akce, poskytovat odborné rady nebo doporučení. Obdobně řemeslníci nebo firmy mohou v článcích a příspěvcích prezentovat svá díla, poskytovat rady a podpořit vnímání své firmy a podnikání v očích zákazníků. V neposlední řadě je platforma otevřena také pro publikování zkušeností, tipů a návodů pro uživatele – tedy pro sdílení jejich zkušeností.

 • Obsah profilů řemeslníků

  01.12.2016 Proč mají jednotliví řemeslníci a firmy různý obsah a rozsah informací na svých profilech?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Každá firma nebo řemeslník mají možnost své zveřejňované informace upravovat a aktualizovat v reálném čase po přihlášení v administračním rozhraní. Úvodní rozsah informací byl vytvořen, u členů profesních sdružení, z informací poskytnutých těmito sdruženími a cechy, případně byl obohacen z databáze společnosti Mediatel. Rozsah informací tedy závisí na každém jednotlivém řemeslníkovi nebo firmě.

 • Proč katalog obsahuje i nečleny profesních spolků?

  01.12.2016 Proč katalog Mistři řemesel obsahuje i nečleny profesních spolků?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Katalog Mistři řemesel si klade za cíl poskytnout uživatelům maximum informací pro jeho rozhodování. V mnoha případech mohou být členové - řemeslníci či firmy příliš daleko od uživatele a tato vzdálenost může mít dopad na cenu zakázky nebo prací s ohledem na dopravu nebo může ovlivnit termín prací. Je tady pouze na uživateli, zda se bude rozhodovat na základě členství v cechu, předchozích zkušeností nebo hodnocení dalších uživatelů.

 • Obsah katalogu Mistři řemesel

  01.12.2016 Proč platforma Mistři řemesel obsahuje také některé potravinářské obory?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Platforma vznikla na podporu všech řemesel v ČR – řemesly nejsou myšlenao jen ona obecně známá řemesla, jako jsou instalatéři, podlaháři, malíři, kominící, obkladači, truhláři, pokrývači, klempíři a podobně, ale také další obory vnímané jako řemeslné – pekaři, cukráři, rybáři, floristé a květináři, pivovarníci nebo kuchaři. Každé z těchto řemesel má své nezastupitelné místo.

 • Jak fungují recenze?

  01.12.2016 Jak funguje hodnocení jednotlivých firem a řemeslníků na platformě Mistři řemesel?

  Odpověď od MEDIATEL CZ, s.r.o. - Digitální agentura: Hodnotit, psát recenze a vkládat fotografie – například s ukázkami odvedených prací apod. mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. Hodnocení jsou parametrizována podle různých oborů tak, aby jejich vypovídací hodnota byla pro další uživatele co nejvyšší. Uživatel může jednu firmu ohodnotit pouze jednou, v průběhu času však může své hodnocení u této firmy změnit. Veškerý uživatelský obsah je publikován až po schválení administrátory portálu.

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat řemeslníkaPřihlásit se a přidat řemeslníka