Garantovaný člen profesního sdružení

Povodí Odry, státní podnik

0 (0 hodnocení)

+420 596 657 111

Akční nabídka

Popis činnosti

Naše činnosti jsou správa a údržba významných a určených drobných toků včetně toků hraničních, provozování a údržba vodních děl, zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, investiční činnost včetně protipovodňových opatření, sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav, řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu.

Rybné hospodářství - prodej ryb. Akreditované laboratoře - rozbory vod.

Rozbory jakosti vody, prodej ryb.

Služby

středisko rybného hospodářství provádění technickobezpečnostního dohledu rozbory vod prodej ryb provozování a údržbu vodních děl výroba elektrické energie geodetické služby zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod investiční činnost včetně protipovodňových opatření spolupráci při zneškodňování havárií na vodních tocích sledování stavu a péči o koryta vodních toků a pobřežních pozemků

Speciality

Rozbory jakosti vody, prodej ryb.

Kontakty

Telefony

+420 596 657 111 hlavní telefon
+420 596 612 666 Fax

Emaily

info@pod.cz

Odkazy

www.pod.cz website

Členství v profesním spolku

Povodí Odry, státní podnik je členem profesního spolku

Kontakty

Působíme v okolí až 30 km od sídla

Klíčová slova

voda povodí ochrana před povodněmi rozbory vod vodní toky laboratoře prodej ryb správce povodí přehrady vodní dílo protipovodňová opatření kvalita vody ryby vodohospodářské laboratoře rybné hospodářství voda Ostrava

Kategorie

Voda - rozbory Rybáři

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat řemeslníkaPřihlásit se a přidat řemeslníka