Svaz květinářů a floristů České republiky

98 (4 hodnocení)

+420 777 182 381

Odborný floristický seminář na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

18.11.2016 - Ve dnech 14. a 15. listopadu 2016 se konal na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici floristický odborný seminář na téma: Aktuální trendy ve výuce floristiky se zaměřením na Vánoce.Akci pořádal Svaz květinářů a floristů ČR v rámci podpory MZe pro nevládní neziskové organizace. Semináře se zúčastnilo 35 učitelek a studentů odborných zahradnických škol z devíti zahradnických škol.
Seminář byl zahájen teoretickou přednáškou, na které Klára Franc Vavříková zdůraznila zásady tvorby volně vázané kytice a tvorby adventního věnce. Obě tyto floristické práce prakticky předvedl a komentoval Jaromír Kokeš. V odpoledních hodinách si učitelky i studenti obě díla vyzkoušeli také prakticky. Naši lektoři jim odborně pomáhali a radili. Vznikla velmi kvalitní floristická díla.Již v pondělí v podvečer začali všichni pracovat kolektivně na aranžmá s tématikou dekorace vánočního stromku a adventního kalendáře v různých podobách (Staročeské Vánoce,  Skandinávské Vánoce,  Rustikální Vánoce,  Andělské Vánoce,  Zelené Vánoce a  Voňavé Vánoce).  

Seminář měl velmi vysokou odbornou úroveň. O to se zasloužili oba lektoři: Klára Franc Vavříková a Jaromír Kokeš. Poděkování také patří Zahradnické fakultě MEDNELU se sídlem v Lednici a hlavně proděkanovi Ing. Jiřímu Martinkovi Ph.D. Organizačně zajišťoval seminář tajemník SKF ČR Tomáš Svoboda. Nutno také poděkovat firmě Vonekl za dodání velmi kvalitních květin.
Poděkování patří i MZe za finanční podporu a zajištění tohoto semináře.  

Hodnocení učitelkami i studenty bylo velmi kladné. Proděkan Zahradnické fakulty k semináři řekl:

„Seminář má pro floristické vzdělávání na středních školách velký význam. Ještě jednou děkuji za možnost uspořádat seminář na naší fakultě a za skvělou spolupráci se Svazem květinářů a floristů i s našimi studenty při jeho organizaci.“

Student Filip Bracek ze zahradnické školy v Rajhradu k tomu dále dodal:

„Spokojenost nejvyšší, skvělí lidé i vzájemná spolupráce učitelů a studentů ... upřímnost mezi všemi. Jako téma dalšího semináře by se mi líbilo se svatební nebo smuteční tématikou.“  


Doufáme, že se nám tedy v budoucnu podaří zorganizovat seminář s jedním z těchto témat.

Autor:


Klíčová slova

Seminář Floristi Svaz květinářů a floristů ČR Brno Fakulta MENDEL Lednice Vánoce výuka floristiky listopad Klára Franc Vavříková MistřiŘemesel.cz

Fotogalerie k článku

Odborný floristický seminář na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. - fotografie 1/1

fotografie 1/1

Kontakty a adresa

Svaz květinářů a floristů České republiky

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat řemeslníkaPřihlásit se a přidat řemeslníka