Svaz květinářů a floristů České republiky

98 (4 hodnocení)

+420 777 182 381

Květinářské a floristické dny 2017 v Českých Budějovicích

19.01.2017 - Svaz květinářů a floristů ČR pořádal ve dnech 13. a 14. ledna již tradiční Květinářské a floristické dny 2017. Tentokrát se konaly v Českých Budějovicích na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.


V dopoledním programu vystoupila nejdříve Ing. Klára Franc Vavříková a sdělila své dojmy z evropské floristické soutěže EUROPA CUP 2016 v italském Janově.


Její povídání vhodně doplnil video dokument o tomto mistrovství, natočený mediálním partnerem české reprezentace, vydavatelstvím ProfiPress s.r.o.Následovala velmi zajímavá a ze strany přednášejících velmi odborně podaná přednáška o elektronické evidenci tržeb. Diskuze k této problematice byla velmi dlouhá a ale přínosná pro všechny zúčastněné členy, jak květináře,tak i floristy. 

Zde je na místě ocenit přístup Ing. Lukáše Kozáka z Ministerstva financí, a zároveň si postesknout, proč takových ochotných, vstřícných, a současně velmi profesionálních úředníků není na ministerstvech a dalších státních orgánech více.


Odpoledne následovala členská schůze SKF ČR. Na programu bylo velké množství bodů. 

V úvodu si členové uctili minutou ticha památku šlechtitele RNDr. Jana Černého, našeho dlouholetého člena, ale i bývalého primátora statutárního města Havířova Ing. Zdeňka Osmanczyka, se kterým SKF dlouhodobě spolupracoval na květinářských a floristických akcích.


Členové zhodnotili uplynulý květinářský a floristický rok. Zprávu o činnosti přednesl předseda SKF ČR Ing. Jiří Horák. Prezentací o floristickém semináři pro učitele a studenty, uskutečněného z prostředků MZe v rámci dotací pro NNO jej doplnila Ing. Klára Franc Vavříková.
Svým předběžným  přehledem k loňské statistice v produkci a dovozu květin přispěl i místopředseda
SKF ČR Ing. Petr Nachlinger.


Následovaly přehled hospodaření svazu za rok 2016, bilance akcí, přehled získaných národních dotací, návrhy plánu činnosti a rozpočtu na letošní rok. Letošní členská schůze volila poprvé své orgány na tři roky. 

Do předsednictva byli zvoleni za Květinářskou sekci:

  • Ing.Zuzana Hladká

  • Ing. Petr Nachlinger

  • Ing. Jiří Valtera

  • Ing. Jiří Horák

    za Floristickou sekci:

  • Ing. Klára Franc Vavříková

  • Ing. Ondřej Štěpánek

  • Pavel Hruška.


Do tříčlenné revizní komise přítomní členové zvolili Ing. Jakuba Švandu, Ing. Marcelu Nachlingerovou a Jarmilu Pejpalovou.


Součástí členské schůze byla i konstruktivní diskuze členů ohledně uskutečněných, nebo připravovaných projektů a akcí. 

Členská schůze udělila čestné členství Ing.Václavovi Joštovi,Ing. Emilovi Kostkovi a Ing. Evě Duškové za jejich mimořádný přínos pro náš obor. Na závěr jednání bylo přijato usnesení.


Po ukončení členské schůzi se konalo první zasedání nově zvoleného předsednictva SKF ČR.
Za předsedu byl zvolen Ing. Jiří Horák, místopředsedou za květinářskou sekci Ing. Petr Nachlinger a místopředsedkyní floristické sekce se stala Ing. Klára Franc Vavříková.


Druhý den se konala exkurze do Zahradnického centra Ferenčík v Českých Budějovicích, 

které patří do Sdružení Zahradnických center. Navštívili jsme také Zahradnictví Bauernöpl v Kaplici.

Shlédli jsme jednak produkční zahradnictví, kde se pěstují jak květiny, okrasné stromy či keře, ale navštívili jsme také prodejnu nedaleko od centra Kaplice. 

Poděkování patří oběma firmám, které nám návštěvu umožnily.


Jednalo se o velmi zdařilé Květinářské a floristické dny a věřím, že se líbily i všem zúčastněným.
Ti co nepřijeli, mohou litovat!Autor:


Klíčová slova

floristi SKF ČR 2017 České Budějovice zasedání schůze EUROPA CUP Květinářské a floristické dny Svaz květinářů a floristů ČR Svaz MistřiŘemesel leden střední škola

Fotogalerie k článku

Květinářské a floristické dny 2017 v Českých Budějovicích - fotografie 1/1

fotografie 1/1

Kontakty a adresa

Svaz květinářů a floristů České republiky

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat řemeslníkaPřihlásit se a přidat řemeslníka