Svaz květinářů a floristů České republiky

98 (4 hodnocení)

+420 777 182 381

České ručičky 2017 - Galavečer vítězů

18.06.2017 - Jihomoravský kraj aktivně usiluje o zlepšení postavení učňovského školství a posílení jeho významu nejen ve svém regionu, nýbrž v celé společnosti. Vyústěním tohoto úsilí je vyhlášení a realizace Přehlídky České ručičky.


Posláním Přehlídky je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.


Každoročně organizační výbor Přehlídky vybere dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.
Po celý školní rok jsou v uvedených oborech sledovány vybrané soutěže. Soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol jsou většinou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast.


V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. 

 

Přehlídka, jež má podobu slavnostního večera s předáváním ocenění žákům – vítězům vybraných soutěží odborných dovedností škol za období příslušného školního roku, bude letos realizována 21. června opět v Brně na BVV. Přehlídka je připravována a organizována jako svátek mladých s vazbami na tradice, o něž se učňovské školství opírá.
V průběhu slavnostního večera budou vítězové celostátních kol vybraných oborů soutěží odborných dovedností v daném školním roce oceněni Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky.

Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery, jimiž jsou zejména ústřední instituce s celostátní působností:

  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
  • Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
  • Hospodářská komora České republiky, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 567/15, Praha


Mezi vítězi v jednotlivých oborech bude letos za profesi Zahradník vyhlášen mistr ČR Filip Bracek ze Střední zahradnické školy v Rajhradě. Na mistrovství ČR pořádané v Kopidlně dosáhla škola velkého úspěchu, kde obsadila v mezinárodní konkurenci také 2 a 4 místo.

Skvělé výsledky z domácích i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitní práci pedagogů této školy s budoucími pokračovateli zahradnického oboru.Autor: Daniel Bartovič


Klíčová slova

Přehlídka České ručičky 2017 Zahradník Svaz květinářů a floristů ČR řemeslné školy Řemesela Vyhlášení

Fotogalerie k článku

České ručičky 2017 - Galavečer vítězů - fotografie 1/1

fotografie 1/1

Kontakty a adresa

Svaz květinářů a floristů České republiky

Chcete přidat firmu do katalogu? Volejte 841 12 12 12 nebo stiskněte tlačítko Přidat řemeslníkaPřihlásit se a přidat řemeslníka